Kontrola kakovosti

Kakovost je temeljna vrednota in smernica na vseh področjih našega poslovanja. Začenja se pri izbiri sestavin, nadaljuje pri njihovem preverjanju, proizvodnji in prevozu izdelkov. Zaključi se na prodajnem mestu.

Da bi lahko uresničili politiko varnosti živil ter zagotovili varne in ustrezne postopke po mednarodnih standardih, smo v Pekarni Brumat uvedli notranji nadzor HACCP. Sistem zagotavlja sledljivost izvora surovin, ter kar najbolj varne izdelke. Nadzor poteka večstopenjsko – na ravni surovin, proizvodnje in končnega izdelka. Surovine nabavljamo pri dobaviteljih, ki lahko dosegajo predvideno kakovost in jo jamčijo z ustreznimi certifikati.

V Pekarni Brumat smo zavezani uresničevanju želja in pričakovanj ter izpolnjevanju potreb kupcev po kakovostni in zdravi hrani v skladu z domačimi in mednarodnimi standardi.

Poslovni procesi so vodeni skladno z zahtevami standarda ISO 22000 in IFS (International food standard), za kar nam je z izpolnjevanjem zahtev standardov vsako leto vnovič podeljen certifikat. Sistem vodenja in obvladovanja procesov vključuje vse stopnje poslovnih procesov – od nabave do odpošiljanja izdelkov, skupaj z razvojem novih.

Z naraščanjem globalnega deleža proizvodov trgovskih blagovnih znamk, so trgovci prepoznali potrebo po enotnih kriterijih za ocenjevanje proizvajalcev živil. IFS standard je namenjen komuniciranju med trgovcem in proizvajalcem živil, predstavlja standard za ocenjevanje dobaviteljev proizvodov trgovskih blagovnih znamk.

S prodorom evropskih in svetovnih trgovskih verig v Slovenijo, se prenašajo tudi njihove zahteve do slovenskih proizvajalcev živil, ki so dobavitelji proizvodov več trgovskim verigam. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre poslovne in dobre higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil.

_certifikat

certifikat